Bảng giá hóa đơn điện tử FPT

STT Hạng Mục ĐVT Số
lượng
Đơn giá VAT Thành tiền Ghi chú
1

Khởi tạo phần mềm FPT.eInvoice

1.1 Khảo sát, tư vấn, khởi tạo hệ thống phần mềm Trọn gói 1 0              – 0 Miễn phí
1.2 Bản quyền phần mềm 1 năm 1 1,000,000              – 1,000,000 Khách hàng sử dụng toàn bộ chức năng có sẵn trên phần mềm
1.3 Xây dựng mẫu hóa đơn trên phần mềm  FPT.einvoice Mẫu 1 0              – 0 Sử dụng mẫu có sẵn của FPT.eInvoice
Mẫu 1 2,000,000              – 2,000,000 Thiết kế theo yêu cầu
2 Phần mềm FPT.eInvoice
2.1 FIC.100 – Phần mềm FPT.eInvoice gói 100 hóa đơn Gói 1 150,000              – 150,000 – Khách hàng lựa chọn gói phần mềm phù hợp với số lượng hóa đơn sử dụng
– Các gói phần mềm không giới hạn thời gian sử dụng;
2.2 FIC.200 – Phần mềm FPT.eInvoice gói 200 hóa đơn Gói 1 300,000 300,000
2.3 FIC.300 – Phần mềm FPT.eInvoice gói 300 hóa đơn Gói 1 427,500 427,500
2.4 FIC.500 – Phần mềm FPT.eInvoice gói 500 hóa đơn Gói 1 637,500              – 637,500
2.5 FIC.1000 – Phần mềm FPT.eInvoice gói 1.000 hóa đơn Gói 1 1,125,000              – 1,125,000
2.6 FIC.2000 – Phần mềm FPT.eInvoice gói 2.000 hóa đơn Gói 1 1,800,000              – 1,800,000
2.7 FIC.3000 – Phần mềm FPT.eInvoice gói 3.000 hóa đơn Gói 1 2,250,000              – 2,250,000
2.8 FIC.5000 – Phần mềm FPT.eInvoice gói 5.000 hóa đơn Gói 1 3,375,000              – 3,375,000
2.9 FIC.7000 – Phần mềm FPT.eInvoice gói 7.000 hóa đơn Gói 1 4,200,000              – 4,200,000
2.10 FIC.10000 – Phần mềm FPT.eInvoice gói 10.000 hóa đơn Gói 1 5,250,000              – 5,250,000
2.11 FIC.12000 – Phần mềm FPT.eInvoice gói 12.000 hóa đơn Gói 1 6,300,000              – 6,300,000
2.12 FIC.15000 – Phần mềm FPT.eInvoice gói 15.000 hóa đơn Gói 1 7,875,000              – 7,875,000
2.13 FIC.20000 – Phần mềm FPT.eInvoice gói 20.000 hóa đơn Gói 1 9,000,000              – 9,000,000
2.14 FIC.Max – Phần mềm FPT.eInvoice với số lượng hóa  đơn đăng ký > 20.000 Hóa đơn 1 Liên hệ với cán bộ kinh doanh để có giá ưu đãi nhất
3 Tích hợp với phần mềm FPT.eInvoice
3.1 Theo chuẩn API có sẵn của phần mềm FPT.eInvoice Trọn gói 1              –
3.2 Theo nhu cầu đặc biệt của doanh nghiệp Trọn gói 1 N.A              – N.A Quý khách hàng liên hệ trực tiếp để được tư vấn
4 Tư vấn, hỗ trợ triển khai phần mềm FPT.eInvoice
4.1 Tư vấn, hỗ trợ trực tuyến – MIỄN PHÍ Dịch vụ 1 0 0 (Ultraviewer, Teamviewer, Hotline, Fanpage, Viber, Meeting online…)